Korttidsplass

 Songstund på Gaular bygde- og sjukeheim - Klikk for stort bilete

 

 

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim eller bustad med heildøgns omsorgstenester for personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utgreiing.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om korttidsopphald på sjukeheim eller du kan sende ein søknad. Du har rett til å la andre hjelpe deg med søknaden, men du må då gje ei skriftleg fullmakt som du legg ved søknaden.

Gå til søknadsskjema (PDF, 97 kB)      Fullmakt (PDF, 15 kB)

 

 

Søknad sendast til: Gaular kommune, Førdevegen 15, 6973 Sande

 

Kontakt

bilde av personen: Anita Eide Kvamme
einingsleiar sjukeheim
  • Tlf: 57718221
  • Mob: 97054121
  • E-post: