Bibliotek

Klikk for stort bileteOpningstider:

Sande                                                
Mandag kl 11.00 - 19.00  

Viksdalen
Onsdag kl 10.00 - 18.00

Felles telefonnummer.: 57 71 85 60  

 

 

 

  

Gaular folkebibliotek låner ut:

Bøker
Lydbøker
Film
Blad og tidsskrift
E-bøker

Vilkåret for å låne frå biblioteket er at du er registrert som lånar og har eit lånekort. Alle kan få lånekort, men barn under 15 år må ha underskrift av føresette.  

Folkebiblioteka skal fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å tilby gratis utlån av bøker, tidsskrift, notar, lydbøker, filmar og musikk. Biblioteket skal i tilbodet sitt til born og vaksne leggje vekt på kvalitet, mangfald og aktualitet. 


Biblioteket på Facebook

Søk i samlinga vår 

Mappa mi

Kontakt

biblioteksjef
  • Tlf: 57718544
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: