Gardskart

Klikk for stort bileteGardskart

Gardskartet til Skog og landskap inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket.

 

Endringar i areal – kontakt kommunen

Kart er ferskvare og det er trong for eit kontinuerlig vedlikehald. Det er difor viktig at kommunen får melding om endring i markslag. Jordbruksareal i gardskartet er grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket. Dersom du har gjort endringar i arealet, til dømes nydyrking, og ynskjer å få tilskot for arealet for gjeldande søknadsomgang, må du kontakte kommunen i god tid før 20. august. Dette sidan arealet skal målast opp og leggast inn i gardskartet.

 

Kontaktperson for endring i markslag

Linn Hovlandsdal

Kontaktperson for alle andre endringar

Trond Hegrestad

 

Les meir om Gardskart hjå Skog og landskap.

Sjå din eigedom ved å skrive inn ditt gards - og bruksnummet i Gardskartet.

Kontakt

bilde av personen: Linn Hovlandsdal
fagkonsulent landbruk
  • Tlf: 57718534
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: