Serveringsløyve

Før du startar ein serveringsstad må du søkje  om serveringsløyve til kommunen.  Dagleg leiar for serveringsstaden må ha bestått etablerarprøva i serveringslova før serveringsløyve vert gjeve.

Kommunestyret gjer endeleg vedtak om serveringsløyve, kommunalsjef i helse- og omsrog kan gje rettleiing om utfylling av søknaden..

Endringar i løyvet skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden.  Dette kan skje dersom det vert skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda.  Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

 

,

Kontakt

bilde av personen: Kjell Idar  Dvergsdal
kommunalsjef helse og omsorg
  • Tlf: 57718205
  • Mob: 91704417
  • E-post: