Serveringsløyve

Før du startar ein serveringsstad må det søkjast om serveringsløyve til kommunen. Dagleg leiar for serveringsstaden må ha bestått etablerarprøva i serveringslova før serveringsløyvet vert gitt.

Kommunestyret gjer endeleg vedtak om serveringsløyve, medan kommunalsjef helse og omsorg kan gje rettleiing om utfylling av søknad.

 

Endringar i løyve skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve

Kontakt

bilde av personen: Kjell Idar  Dvergsdal
kommunalsjef helse og omsorg
  • Tlf: 57718205
  • Mob: 91704417
  • E-post: