Ulike tilskotsordningar

Her finn du ulike tilskotsordningar innan næringsutvikling som du kan søkje på. Tilskotsordningar innan landbruk finn du her.

Kommunale næringsfond 

Sunnfjord Næringsutvikling (SNU) er nærings- og reiselivsapparatet til kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal. Sunnfjord Næringsutvikling tilbyr rådgjeving og rettleiing til alle som ønskjer å starte eiga verksemd. Søknad om tilskot frå kommunalt næringsfond sender du til Sunnfjord Næringsutvikling.

Søknadsfrist: heile året

 

Gaulafondet skal først og fremst nyttast til næringsføremål, også kommunale tiltak.Prosjekt som er med å gje kvinner og ungdom betre sysselsetjing, vert høgt prioritert. Det kan ikkje gjevast støtte til sanering av gjeld eller drift. Samla finansiering frå fondet til private næringstiltak skal som hovudregel ikkje vere på meir enn 50% av samla kapitalbehov for eit prosjekt, men for kvinner og ungdom kan det gjevast opptil 75%.Maksimalt 400 000 kr kan gjevast til eit og same prosjekt over ein tre-årsperiode. Søknadane sendast til kommunen saman med eit kostnadsoverslag. Søknadane vert behandla i Utval for plan og utvikling- landbruk, næring og teknisk to gonger i året dersom nok midlar.

Søknadsfrist: 15.mars og 15.september

Publisert av Janne Kristin Bøyum. Sist endra 06.03.2015 av Janne Kristin Bøyum
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

permisjon - konsulent plan og næring
  • Tlf: 57718520
  • Mob:
  • E-post:  
Informasjon/rettleiing (1)
 
 
Login for redigering