Gaularbarnehagen

Vi vil tilby alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Gaular_Bhg_Glad_i_Gaular_Tilt.png - Klikk for stort bilete

Vi har i Gaular kommune 2 kommunale og 1 privat barnehage. 

Bygstad barnehage og Viksdalen barnehage er eigde drivne av kommunen.

 

Bygstad barnehage

 
 

Viksdalen barnehage

Sande barnehage

Sande barnehage er privat barnehage driven av Sande kvinne- og familielag med tilskot frå kommunen.

 

Gaular kommune legg vekt på at barnehagen skal gje borna eit godt oppvekstmiljø, der dei kan utvikle personlegdom, evner, toleranse og omsorg for andre. Vi har eit mål om at barnehagen skal gje borna eit allsidig leike- og aktivitetstilbod i eit trygt og stimulerande miljø, og i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Aktivitet i Sande nye barnehage - Klikk for stort bilete

Felles søknad

For å lette arbeidet både for søkjarar og kommune har Gaular kommune i lag med fleire kommunar i Sunnfjord gått over til elektronisk søknad om barnehageplass. Foreldre/føresette kan no gå inn for å søkje og halde seg orientert om venteliste, plassar med meir.

Nye søkjarar treng ikkje brukarnamn og passord for å søkje om barnehageplass, men søkjer via fanen "Barnehage" øvst på startsida.

Barn som allereie går i barnehagen skal søkje om endring av type plass.

Føresette må logge inn med MinId for å svare på tilbod om plass, og for å søkje om endring av type plass.

 

Rett til barnehageplass


 Alle born som fyller 1 år seinast 30 november, og som søkjer innan søknadsfristen 1. mars, har lovfesta rett til barnehageplass. Borna som er fødde i oktober og november har rett på plass fom. den mnd. dei fyller 1 år.

Barnehagane tilbyr føljande storleikar på plassar: 100% plass, 80% plass og 60% plass.

Prisliste 2018 (PDF, 612 kB)

Det er gebyr for barn henta etter barnehagens stengetid på kr 150 per påbyrja halvtime.

Søk barnehageplass

 

Elektronisk utsending av svar

Tilbod om barnehageplass vil bli sendt via e-post. Du må logge deg inn med MinId for å svare på tilbodet. Om du ikkje har e-post vil tilbodet bli sendt pr. post. Vi tilrår at alle opprettar ei e-postadresse då kommunikasjonen framover vil føregå elektronisk.

Barnehage Telefon Styrar Opningstider
Bygstad barnehage 57718510/97053654 Anne Jorunn Fauske 7.00 – 16.30
Sande barnehage 57716139 (Gamlevegen) / 57716300 (Steia) Eldrid Skudal 7.00 – 16.30
Viksdalen barnehage 57 71 85 56 - 902 74123 - 459 74649 Bodil Flaten Espeseth 7.00 – 16.30

Kontakt

bilde av personen: Merete Grimestad Birkeland
kommunalsjef oppvekst og kultur
  • Tlf: 57718541
  • Mob: 41619583
  • E-post: