Skulefritidsordning (SFO)

Klikk for stort bileteSkulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. - 4. klasse, og for barn med særskilde behov i 1. - 7. klasse.  

Slik søkjer du eller søkjer om endra storleik på plass: 

Logg inn på ditt barn i Visma Flyt skole, og søk eller gjer dei endrigane du ønskjer.
Du må skrive i merknadsfeltet kva økter du ønskjer at barnet ditt skal gå på SFO.

De må sende melding til skulen når de har søkt om SFO plass eller endra storleik.

Tilbodet vert gjeve til elevar i Bygstad, Viksdalen og på Sande skule og gjeld elevar i grunnskulen dersom det er nok søkjarar.. Det er ein føresetnad at eleven er busett i kommunen. Opningstid kl. 07.00 - 16.30.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går,  kan tilbodet nyttast ved ein annan skule. I utgangspunktet tilbyr vi SFO ved alle skulane så framt det melder seg nok barn.

SFO følgjer skuleåret.
Alle som søkjer får plass dersom det var nok søkjarar ved hovudopptaket til å opprette SFO ved gjeldande skule.

 

Vedtekter SFO (PDF, 122 kB)

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk på Visma Flyt skole om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. mars for komande skuleår.
Du må ha MinID eller BankID for å logge deg på Visma Flyt Skole.

Endring og oppseiing

Du må logge deg inn i Visma Flyt skule for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen. 
Det er 1 månad oppseiingsfrist for å endre eller sei opp SFO- plassen  frå den 1. i månaden.
Gje melding til SFO når du har endra plasstorleik eller endra plassen.

Spørsmål?

Ta kontakt med tenestetorget på tlf. nr 57 71 85 00 eller den einskilde skule om du treng hjelp til å søke/tilgang på datamaskin.

Prisar SFO 2019
Tilbod Innhald Prisar
Heil plass Heil plass  2775
  Inntil 16 t  2020
  Inntil 8 t  1167
  Inntil 4 t    812
Sommarferie Heile sommarferien (8 veker)minus tre veker ferie  3840
Veke Vekeplass  1420
Dag Inntil heil dag    420
  Inntil halv dag    260
  Økt på 2 t.    160

 

Det er gebyr for barn henta etter stengetid på kr 150 per påbyrja halvtime.

Morgon og ettermiddag skal reknast 2t pr økt, heil dag reknast det 8t og halv dag 4t.

Kontakt

bilde av personen: Kirsten  Råheim
Rektor Bygstad skule
  • Tlf: 57718603
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Jorunn Hope
Rektor - Viksdalen skule
  • Tlf: 57718082
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
SFO - leiar Sande skule
  • Mob: 48048187
  • E-post: