Skulefritidsordning (SFO)

Klatrepark Sande - Klikk for stort bilete  Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. - 4. klasse, og for barn med særskilde behov i 1. - 7. klasse.  

Tilbodet vert gjeve til elevar i Bygstad, Viksdalen og på Sande skule og gjeld elevar i grunnskulen. Det er ein føresetnad at eleven er busett i kommunen. Opningstid kl. 07.00 - 16.30.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går,  kan tilbodet nyttast ved ein annan skule. I utgangspunktet tilbyr vi SFO ved alle skulane så framt det melder seg nok barn.

SFO følgjer skuleåret. Alle som søkjer får plass.

 

Vedtekter SFO (PDF, 122 kB)

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. mars. Du trykkjer på knappen over.

Du vel fana SFO og legg inn det tilbodet du ønskjer. Du skal ikkje logge deg på for å søkje første gongen.
Tilbodet om plass vert sendt på e-post, og du må logge deg på med MinID for å svare på tilbodet.

 

Endring og oppseiing

Du må logge deg på føresetteportalen for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen. Oppseiingsfristen er1 månad  frå den 1. i månaden.

Spørsmål?

Ta kontakt med tenestetorget på tlf. nr 57 71 85 00 eller den einskilde skule om du treng hjelp til å søke/tilgang på datamaskin.

Prisar SFO 2018
Tilbod Innhald Prisar
Heil plass Heil plass  2700
  Inntil 16 t  1965
  Inntil 8 t  1135
  Inntil 4 t    790
Sommarferie Heile sommarferien (8 veker)minus tre veker ferie  3735
Veke Vekeplass  1380
Dag Inntil heil dag    410
  Inntil halv dag    255
  Økt på 2 t.    155

 

Morgon og ettermiddag skal reknast 2t pr økt, heil og halv dag for 8t og 4t.

Kontakt

bilde av personen: Kirsten  Råheim
Rektor Bygstad skule
  • Tlf: 57718603
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Jorunn Hope
Rektor - Viksdalen skule
  • Tlf: 57718082
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
SFO - leiar Sande skule
  • Mob: 48048187
  • E-post: