Klage på vedtak

Klagen må vere postlagt før fristen går ut.

Dersom du ikkje er nøgd med resultatet på vedtaket, kan du klage innan 3 veker frå du motttok vedtaket.

Vi behandlar klagen først og kan endre vårt vedtak. Viss vi meina vedtaket ikkje skal endrast, går saka til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg vurdering.

Følgjande vedtak kan klagast på:

  • Vedtak i byggesak eller delingssak
  • Vedtak om reguleringsplan. Dersom privat reguleringsplan er i samsvar med kommuneplanen sin arealdel eller områderegulering, kan eit avslag krevast lagt fram for kommunestyret.

Du kan ikkje klage på vedtak om kommuneplan.

 

Korleis klagar du?

Klagen må:

  • vere grunngjeven. Klagen bør også nemne eventuelle andre opplysninger som kan vere avgjerande for kommunen si vurdering.
  • angi kva vedtak det vert klaga på.
  • angi kva endringer som eventuelt er ønska.
  • vere underteikna.

Klagen kan sendast til postmottak@gaular.kommune.no , eventuelt Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande.

Sjølv om det er klagerett kan vedtaket gjennomførast straks. Du kan søke om å få utsett igangsetting av vedtaket inntil klagefristen er gått ut eller klagen er avgjort. Kommunen avgjer om det er grunnlag for å utsette igangsetting, og denne avgjerda kan ikkje klagast på.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller treng rettleiing i samband med dette.

Det er ikkje gebyr for behandling av klager.

 

Publisert av Berit Grimsbø Hestad. Sist endra 23.02.2015 av Berit Grimsbø Hestad
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering