Reguleringsplanar i Gaular

Ein reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som gjev føringar for bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnadar, jf. plan- og bygningslova § 12-1.

Gaular har i overkant av 50 gjeldande reguleringsplanar, som er utarbeida av Gaular kommune og private aktørar. Desse er lista opp under:

 

Fv 57 Perhaugen-Storehaug

Svaberget 2

 

 

Lervika

Plankart (PDF, 11 MB)
Føresegner (PDF, 89 kB)

Bygstadhaugane

Plankart (PDF, 22 MB)
Føresegner (PDF, 495 kB)

Sande del 2

Plankart (PDF, 23 MB)
Føresegner (PDF, 535 kB)

Viksdalen del 2

Føresegner (PDF, 598 kB)

Hellebustneset

Plankart (PDF, 13 MB)
Føresegner (PDF, 558 kB)

Løfallsfeltet

Plankart (PDF, 28 MB)
Føresegner (PDF, 581 kB)

Sveen

Plankart (PDF, 11 MB)
Føresegner (PDF, 568 kB)

Sande Nord

Plankart (PDF, 24 MB)
Føresegner (PDF, 81 kB)

Perhaugen

Plankart (PDF, 9 MB)
Føresegner (PDF, 156 kB)

Skytebane Sande

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 6 MB)

Langeland

Plankart (PDF, 18 MB)
Føresegner (PDF, 571 kB)

Hyttefelt Hestadfjorden

Plankart (PDF, 12 MB)
Føresegner (PDF, 176 kB)

Gjøset

Plankart (PDF, 7 MB)

Døskelandslia

Plankart (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 82 kB)

Sande del 1

Plankart (PDF, 27 MB)
Føresegner (PDF, 789 kB)

Foss i Foss

Plankart med føresegner (PDF, 3 MB)

Svaberget

Plankart (PDF, 13 MB)
Føresegner (PDF, 166 kB)

Skilbrei

Plankart (PDF, 16 MB)
Føresegner (PDF, 227 kB)

Kårstad Transport

Plankart (PDF, 6 MB)

Skytebane Viksdalen

Plankart (PDF, 7 MB)
Føresegner (PDF, 70 kB)

Klokkargarden

Plankart (PDF, 21 MB)
Føresegner (PDF, 243 kB)

Lyngstad

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 658 kB)

Del av Døskeland 79/1

Plankart (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 82 kB)

Rotehaug-Eidevik

Plankart (PDF, 15 MB)
Føresegner (PDF, 438 kB)

Bustadfelt Noss

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 147 kB)

Masseuttak Nos

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 133 kB)

Fjellvatne

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 137 kB)

Vikja Viksdalen

Plankart (PDF, 11 MB)
Føresegner (PDF, 186 kB)

Standnes

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 253 kB)

Hestadgrend

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 211 kB)

Steia

Plankart (PDF, 3 MB)
Føresegner (PDF, 2 MB)

Hoffslåttane

Plankart (PDF, 6 MB)
Føresegner (PDF, 328 kB)

Trollspegelen

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner og planomtale (PDF, 2 MB)

Groa - Eldalen

Plankart med føresegner (PDF, 68 kB)

Espeland

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 13 kB)

Kleiva

Plankart (PDF, 190 kB)
Føresegner (PDF, 480 kB)

Bustadfelt Hammaren

Plankart (PDF, 399 kB)
Føresegner og planomtale (PDF, 3 MB)

Førde lufthamn - Bringeland

Plankart (PDF, 5 MB)
Føresegner (PDF, 38 kB)

Eidevik

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 25 kB)

Stein-masseuttak på Kapstad i Bygstad

Plankart (PDF, 111 kB)
Føresegner (PDF, 190 kB)

Bustadområde ved Steia

Plankart (PDF, 182 kB)
Føresegner (PDF, 376 kB)

Longeneset hyttefelt

Planomtale, plankart og føresegner (PDF, 5 MB)

Masseuttak Årbergsdalen 2011

Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 118 kB)

Utviding Bygstadhaugane bustadfelt

Plankart (PDF, 474 kB)
Planomtale og føresegner (PDF, 3 MB)

Reita 1 Bygstad

Plankart (PDF, 1006 kB)
Føresegner (PDF, 157 kB)

Øvre Steia på Sande

Detaljreguleringsplan som legg til rette for utbyggingsareal til ca. 40 bustadar ved Storehaugen.

Vedteken detaljreguleringsplan (PDF, 2 MB)
Føresegner detaljplan (PDF, 151 kB)

Steia vest

Vedteke plankart (PDF, 3 MB) 
Vedtekne reguleringsføresegner (PDF, 2 MB)

Svaberget

Plankart (PDF, 2 MB)
Planomtale og føresegner (PDF, 166 kB)