Bustønad

Klikk for stort bileteBustønad er ei statleg økonomisk støtteordning for dei med høge buutgifter og låg inntekt.  Har du høge buutgifter og låg inntekt bør du difor undersøkje om du kan ha rett til bustønad.

 
 
Du finn meir informasjon om bustønad på Husbanken sine nettsider husbanken.no
 

Der kan du også søkje elektronisk eller skrive ut skjema på husbanken sine nettsider.

For å søkje om bustønad kan du ta kontakt med Tenestetorget på helse- og sosialetaten, tlf.  57 71 82 00. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknad.        
 
Søknad på papirskjema skal sendast til Gaular kommune, helse- og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande

Kontakt

bilde av personen: Ellinor Taftø
konsulent
  • Tlf: 57718200
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: