Dør til dør transport/følgjekort

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Dør-til-dør transport

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Du må fylle ut eit søknadsskjema og legen din må fylle ut legeerklæring:

Gå til søknadskjema (PDF, 18 kB)                       Legeerklæring (PDF, 19 kB)

 

 

Ta kontakt med Ellinor Taftø på tlf. nr 57 71 82 00 om du treng hjelp til utfylling av skjema.

Klikk for stort bilete

 

 

Følgjekort for funksjonshemma

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet. Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på.

Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Du må fylle ut eit søknadsskjema:

Gå til søknadskjema (PDF, 14 kB)

Ta kontakt med Ellinor Taftø på tlf. nr 57 71 82 00 om du treng hjelp til utfylling av skjema.

Søknad om dør-til-dør transport og følgjekort skal sendast til :

Gaular kommune, helse- og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande

Kontakt

bilde av personen: Ellinor Taftø
konsulent
  • Tlf: 57718200
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: