Nav - Gaular

 Kontaktinformasjon

 

Frå den 15.06 er NAV Gaular si opningstid kl. 10.00 – 14.00.

 

Vi er tilgjengeleg på telefon og avviklar timeavtalar  kl. 08.00-15.30.

 

På NAV Kontaktsenter sin telefon 55 55 33 33 får du hjelp til det meste.

 

Dersom det er nødvendig set kontaktsenteret deg i kontakt med NAV Gaular

 

NAV Gaular