Økonomisk sosialhjelp

 Klikk for stort bilete

 

 

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Søknad om sosialhjelp må vere skriftleg, og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte.

Gå til søknadskjema (PDF, 2 MB)

Søknadsskjema kan du og hente på NAV Gaular.

Søknad sendast til Nav Gaular, Førdevegen 15, 6973 Sande eller ved personleg frammøte

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33 eller ved personleg oppmøte.

Opningstider: 09.00 - 15.00

Økonomisk krisehjelp

Dersom du treng krisehjelp må du møte opp personleg for å søkje om dette/levere inn søknad.

Søknad krisehjelp (PDF, 258 kB)