Parkeringsløyve

 

 

 

 

 

Parkeringsløyve for rørslehemma gjev deg rett til å parkere på offentleg skilta og reserverte parkeringsplassar merka for rørslehemma utan at du betalar avgift.  

 Parkeringsløyve vert tildelt for 5 år om gongen.For å kunne få tildelt parkeringsløyve på du sende inn søknad og legen din må fylle ut erklæring:

 

Gå til søknadsskjema (PDF, 22 kB)             Legeerklæring (PDF, 14 kB)

Ta kontakt med Ellinor Taftø på tlf. nr 57 71 82 00 om du treng hjelp til utfylling av skjema.

Søknad skal sendast til : Gaular kommune, helse- og omsorg, Førdevegen 15, 6973 Sande

 

Kontakt

bilde av personen: Ellinor Taftø
konsulent
  • Tlf: 57718200
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: