Parkeringsløyve

Klikk for stort bilete

Parkeringsløyve for rørslehemma gjev deg rett til å parkere på offentleg skilta og reserverte parkeringsplassar merka for rørslehemma utan at du betalar avgift..  

 Parkeringsløyve vert tildelt for 5 år om gongen. For å kunne få tildelt parkeringsløyve på du sende inn søknad med vedlagt passfoto av nyare dato, og legen din må fylle ut erklæring.

Ta kontakt med Ellinor Taftø dersom du treng hjelp til utfylling av skjema.
 
 
Søknad med legeerklæring sendast til:
Gaular kommune, helse- og omsorg, Førdevegen15, 6973 Sande
 
Ta kontakt med Ellinor Taftø på tlf. nr 57 71 82 00 om du treng hjelp til utfylling av skjema.

 

Kontakt

bilde av personen: Ellinor Taftø
konsulent
  • Tlf: 57718200
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: